Yeni Anayasa İle Neleri Yaşayacağız…!

16 Nisan’da Yeni Anayasa’ya evet veya hayır diyeceğiz. Peki, Yeni Anayasa kabul edilirse neler olacak?

Bazı maddelere bakalım, açıklamaları yaparken aklımıza takılan soruları soralım:

Md. 3 ve Md.10: İlkokul mezunu, 18 yaşını doldurmuş herkes milletvekili seçilebilir, milletvekili seçilemese de Cumhurbaşkanı tarafından cumhurbaşkanı yardımcısı, bakan veya üst düzey bürokrat olarak atanabilir.

Soru –1.İlkokulu veya liseyi bitirmiş, askerliğini yapmamış, henüz sürücü ehliyeti bile verilmemiş, Resmi Gazete’yi okuyup anlaması bile mümkün olmayan gençler yazışmaları, Türkiye’deki ve Dünya’daki ekonomik ve siyasi olayları takip edemezken cumhurbaşkanı yardımcısı, bakan, milletvekili veya bürokrat olduklarında bu görevleri hakkıyla yerine getirebilirler mi?

Soru -2. Cumhurbaşkanı yardımcılarının ve Bakanların Meclis dışından atanmaları söz konusu ise, örneğin vatandaşlık verilmiş bir Suriyelinin veya bir tarikat şeyhinin cumhurbaşkanı yardımcısı veya bakan veyahut da üst düzey bürokrat olarak atanması doğru mudur?

Madde 5 ve Madde 8. : TBMM’nin “Bakanlar Kurulunu ve Bakanları denetlemek görev ve yetkileri” kaldırılmış, Devletin başı olarak Cumhurbaşkanı’na verilmiştir.

Açıklama: Bakanlar Kurulu, TBMM’nin; Milletvekillerinin dışında bırakılmıştır. Milletvekillerinin seçim bölgelerini gezip vatandaşların isteklerini, şikayetlerini dinlemesinin hiçbir anlamı ve amacı kalmayacaktır. Çünkü Milletvekilleri artık Bakanların muhatapları değildir, dikkate alınmayacaklardır.

MADDE 15- Cumhurbaşkanı, halktan toplanacak vergileri ve devlet harcamalarını içeren Bütçe’yi tek başına hazırlayacak ve Meclis’e sunacak.

Milletvekilleri, bütçenin görüşülmesi sırasında gider artırıcı veya gelirleri-vergileri azaltıcı önerilerde bulunamayacaklar. Bütçe, Meclis’te okunup, oylanacak ve karara bağlanacaktır.

Açıklama: Bakanlar Kurulunu denetleme yetkisi kaldırılan, yıllık bütçe hazırlanmasında öneri bile getirmesine izin verilmeyen TBMM’nin Devlet faaliyetleri yok edilmiştir. Halkın vekilleri Milletvekilleri yani Milli İrade, ülke yönetiminde devre dışı bırakılmıştır.

Mevcut Anayasa’da Bütçesi kabul edilmeyen Hükümetler düşerken, Cumhurbaşkanı için görevden düşme söz konusu olmayacaktır.

  1. MADDE: “Olağanüstü Hal” ilan yetkisi“Bakanlar Kurulu”ndan alınarak, Cumhurbaşkanı’na bırakılmaktadır.

Açıklama: Cumhurbaşkanı, tek başına ilan ettiği OHAL döneminde tek imza ile kanun hükmünde kararnamelerle kişisel hak ve özgürlükleri bile kısıtlayabilecektir.

ÇOK TARTIŞILAN BİR MADDE VAR: TBMM’nin Cumhurbaşkanınca feshi konusu; madde çok açık, okuyalım:

MADDE 11- Cumhurbaşkanının seçimlerin yenilenmesine karar vermesi halinde, Türkiye Büyük Millet Meclisi genel seçimi ile Cumhurbaşkanlığı seçimi birlikte yapılır.

Açıklama: Seçimlerin yenilenmesi, TBMM’nin görevinin sona erdirilmesi yani feshedilmesi değil de nedir?

Madde 16. Bu maddenin içinde sinsice gizlenmiş, Türkiye’yi bölecek bir ‘EYALET’ maddesi vardır. Bu maddeyi yalnızca konunun uzmanı dikkatli hukukçular fark etmiştir.

  1. Fıkra’da “Bölgesel düzenleme, kamu tüzel kişiliği; eyalet, özerk bölge, otonom bölge ‘kanunla veya cumhurbaşkanı kararnamesi ile kurulur’ denilmektedir.

Seçilecek cumhurbaşkanı, bu maddeye dayanarak, bir kararname ile ülkeyi eyaletlere bölebilecektir. Zaten Erdoğan, birçok konuşmasında eyalet sisteminin iyi bir yönetim şekli olduğunu savunmuştur.

Erdoğan’ın 29.03.2013’te Hande Fırat’a eyalet sistemini savunmuştu; videodan izleyin:http://odatv.com/vid_video.php?id=8EC92

Md.108’e eklenen iki sözcük ile; Cumhurbaşkanı’ndan sonra en yetkili kişiler İlçe Başkanları olacak. Çünkü İlçe Başkanları, partili Cumhurbaşkanına telefonla ulaşabiliyor, ilçedeki tüm kamu görevlilerine soruşturma açma yetkisine sahip oluyor.

Yoksa asıl amaç; tanklarla, uçaklarla yıkamadıkları, Atatürk’ün kurduğu TBMM’yi, Ulus Devleti, Cumhuriyeti Türk Milletine sandıkta yıktırmak mıdır?

Zafer Kara

Haberi paylaşın:

Öncekini Oku

AKP’nin 15 yılda yaptıkları, yapamadıkları ve şimdi yapmak istedikleri

Sıradakini Oku

Çatalca’ya Metro Geliyor

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir