Hemşerimiz Aristo ve Çatalca

Teknoloji geliştikçe demokrasimiz de gelişiyor, kolaylaşıyor.

Bilindiği gibi Aristo yönetim sistemlerini biçimlendirirken o zamanki adı Matrai olan Çatalca’mızın ileri gelen ‘bilge’ büyüklerimizden de yararlanmıştır.

Büyük İskender’in Doğu seferi sırasında Çatalca’dan geçerken en has Generali Ayametris ile Çatalca’da uzunca bir süre konakladığı Pers ve Hindistan seferleri için bu ülkeler hakkında, yine ileri gelen büyüklerimizden yeteri kadar bilgilendiği de aşikârdır.

Aristo’nun Kuzey Ege’de doğduğu, büyüdüğü düşünülürse, Sık sık o zaman adı Matrai olan Çatalca’mıza gelip günlerce, aylarca kaldığı, düşünsel birikimini şekillendirirken bizlerden, yani büyüklerimizden feyz aldığı da tarihsel bir gerçektir.

Hal böyle olunca, sosyal demokrat partilerde var olan delege sisteminin de bütün dünyada uygulamaya geçmesi, Çatalca’mızdan yeşerdiği, çıktığı rahatlıkla söylenebilir.

Rus sosyal demokratlarının delege sistemine sahip çıkmaları tarihi çarpıtmak değil de nedir?

Rusların delege sistemleri ile bizim uyguladığımız ‘delege sistemi’ zinhar karıştırılmamalıdır.

Hatta sağlam bir rivayete göre Amerika’da bu gün uygulanan başkanlık seçimlerindeki delege sisteminin de bizden, Çatalca’dan taa oralara gittiği ve bu gün tıkır tıkır uygulandığı anlatılmaktadır.

Kristof Kolomb’un Amerika’ya keşfe giderken, gemisinde asgari ücretle gemi çalışanı olarak Çatalca’mızdan büyüklerimiz Terzi Sami ile Demirci Hüseyin’in bulunması bu kanımızı güçlendirmektedir.

Amerika keşfedilirken ve keşfedildikten sonra, büyük bir ihtimalle yönetim sorunu peydah olmuş, bu sorun Terzi Sami ile Demirci Hüseyin’in yerinde uyarıları ile ve delege sisteminin yekpare oturtulması ile bu günlere gelinmiştir.

Arada bu sistemin aksayan yönleri konusunda, Amerikalı Demokrat Partililerin hatta burnundan kıl aldırmayan Cumhuriyetçilerin de zaman zaman kasabamızı ziyaret ederek gerekli bilgileri bizlerden, büyüklerimizden aldıkları reddedilemeyecek tarihsel gerçeklerdendir.

Yakınçağ tarihimiz de ‘açık oy, gizli tasnif’ suretiyle delegelik başarıyla uygulana gelmiştir

Bu ‘açık oy, gizli tasnif’ konusunda Amerika,

Ortadoğu, Balkanlar’a Kasabamızın ‘delege’ sistemi konusunda çok değerli katkıları olduğu ünlü tarihçilerin araştırma, inceleme konularının başında gelmektedir.

1960 dan sonra bize fazlasıyla bol gelen Anayasamız sayesinde Ortanın Solunda olmamız vesilesiyle, ‘tabanın söz ve karar sahibi’ olması bir süre devam ettirilmiştir.

Daha sonra masa başında, oturarak, ayak ayaküstüne atarak, sırt üstü yatarak, buzlu rakı içerek, delegeler oluşturulmaya başlanmış ve iyi de olmuştur.

Kimin gücü varsa, kim makam mevki sahibi ise delegeler onların işaretiyle seçilmişler, aşırı diyebileceğimiz yollara sapmamışlar, laf söz dinlemişlerdir.

Bu sistemde ‘tabanın söz ve karar sahibi olması’, ‘örgüt içi demokrasi ‘ gibi anlaşılmaz laflar, sözler, eylemler bulunmamaktadır.

Taa Aristo’dan bu tarafa, delege sistemi, seçimi, delegelerin sosyolojik durumu, yapılan ve ya yapılmış bulunan ‘delege’ seçim sisteminin Çatalca’ya kasabımıza ekonomik katkıları konularında epey yol kat ettiğimiz yeterince anlaşılmış olmalıdır.

Yakında çıkacak olan ‘Delege Sistemi Ve Delege Seçiminin kasabamıza, bölgemize etkileri’ adlı kitabımızdan da yararlanılabilir.

Bu nedenle, tüm belediye çalışanlarının, eş, dost, hısım, akraba ve talukatın, ekmek arası köfte, bir günlük yevmiye ile ayrıca takviye ve tahkim edilen delege yapısıyla ‘parti içi iktidar’ olabilmek için Belediye başkanı, maaşlı memur kadrosundaki başkan yardımcılarının ev, ev, sokak, mahalle, mahalle oluşturdukları bu delege yapısının Çatalca’daki, bölgedeki, Ülkemizde ki demokrasiye acayip katkı sunduğu asla ve kat’a göz ardı edilmemelidir.

Yapılan delege seçimlerinin kasabımıza, bölgemize, ülkemize hayırlara vesile olmasını dilerim.

Haberi paylaşın:

Öncekini Oku

Muhalefet uyuyor İktidar soruyor

Sıradakini Oku

Valla İyi Büyüdük!

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir